„Тревожнa аларма“ за птици на ръба на изчезването в световен мащаб

Трипръста чайка: Колониите трудно се справят с изхранването на малките си

 

Прекомерният риболов и променящите се температури на морето довеждат морските птици до ръба на изчезването, според най-нови данни за птиците в света.

Птиците, които понастоящем са глобално застрашени, включват трипръста чайка и атлантическия пуфин, които гнездят по морските скали в Обединеното кралство.

Междувременно на сушата полярната сова се опитва да намери плячка, докато ледът се топи в Северна Америка, казват консервативните групи.

Тази емблематична птица е обявена за Уязвим вид за изчезване за пръв път.

„Птиците са добре проучени и отлични показатели за здравето на по-широката околна среда“, каза д-р Иън Бърфийлд, световен научен координатор в BirdLife International, орган на IUCN Red List за птиците.

„Видовете с по-висок риск за изчезване са обезпокоителен сигнал, че трябва да се предприемат действия сега. “

Той добавя, че успехът в биоконсервацията на киви и пеликаните е показал, че когато се осигурят достатъчно средства и имат подкрепа, усилията за опазване на природата се изплащат.

 

Полярната сова е застрашена от недостиг на ключова плячка

 

Общо в света, над една четвърт от повече от 200 вида птици, преразгледани от Международния съюз за опазване на природата, са преместени в по-високи категории на заплаха, макар че и подобен брой е с понижен статус.

 

Риболовен натиск

Морските птици са от особена важност, включително видът Morus capensis, който сега е класифициран като Застрашен и албатросът Diomedea antipodensis, който рискува да бъде удавен от риболовните линии.

 

Риболовният натиск и промените в океана, причинени от изменението на климата, намаляват предлагането на храна за пиленцата на морски птици, а възрастните получават малка защита, когато прелитат в зони от открито море, които не попадат под юрисдикцията на никоя страна, казват от  BirdLife International.

 

Трипръстата чайка (Rissa Tridactyla), която гнезди по северните брегове, е намаляла в световен мащаб с около 40% от 70-те години на миналия век досега.

 

Антиподеинов албатрос: риболовът с парагади е основната заплаха

 

Повече от 70% от британската популация на трипръстата чайка гнезди в Шотландия.

Има обаче драматичен спад, особено в Оркни и Шетланд, и в Св. Килда в Западните острови.

„Полагат се известни усилия за опазване на важните зони за отглеждане на морски птици в международните води, но има много повече възможности, които бихме могли да осъществим в Обединеното кралство, за да защитим нашите международно значими и все по-застрашени популации на морски птици“, каза Лаура Бамбини, служител на RSPB Scotland за опазването на морските птици.

 

Пясъчните змиоркоподобни риби са жизненоважен източник на храна за гнездящите морски птици в Северно море. Змиорките са застрашени от покачващите се температури на морето и също са обект на търговския риболов.

„Трябва да гарантираме, че бъдещото управление на риболова на пясъчните змиоркоподобни риби е устойчиво“, казва д-р Юан Дън, специалист по морската политика на RSPB.

 

Morus capensis: Рибните запаси са изчерпани, така че ще гладува

 

Другите птици, които се срещат в Обединеното кралство и които трябва да бъдат поставени в червения списък на IUCN, са:

Атлантическия пуфин

Гургулица

Кафявоглава потапница

Ушат гмурец

Балеарски буревестник

Ледена потапница

Кадифена потапница

Водно шаварче.

 

Водещи видове

Навсякъде по света полярната сова се е „изкачила“ в класацията от Незастрашен до Уязвим. Северноамериканската популация е намаляла с 64% от 1970 г. насам, тъй като променящите се температури засягат местообитанието и плячката й. Сблъсъците с превозни средства и електропроводите също са заплаха за совата, известна от книгите за Хари Потър.

„Арктическото биоразнообразие е подложено на натиск от редица стресови фактори, включително и изменението на климата, така че се надяваме, че пренасочването на полярната сова като водещ вид към Уязвими ще привлече вниманието към по-широките проблеми в този регион“, каза д-р Бърфийлд.

 

Къдроглав пеликан: увеличаваща се популация поради допълнителни мерки за защита

 

В Азия жълтогушата овесарка (Emberiza aureola), която е незаконно улавяна за храна, е преместена вече в списъка от Застрашен в  Критично застрашен вид.

По-положителни новини идват от Европа, където къдроглавите пеликани се възстановяват след усилия за опазване. Тази година пеликаните на езерото Скадар в Черна гора са имали най-успешен размножителен сезон, като са отгледали 60 пилета.

Въпреки това, докато два вида киви в Нова Зеландия сега са по-малко застрашени, кеа (птица от семейство Папагалоподобни) намалява, отчасти и заради туристите, хранещи папагалите с боклуци като хляб и чипс.