Защитата на 30% от горещите точки на биологичното разнообразие може да елиминира риска от изчезване за 90% от видовете, обитаващи Земята

  Изследванията, извършени от съавтори на Световния център за мониторинг на опазването на околната среда на Програмата на ООН( UN

Прочети повече