Честит 22 април – Ден на Земята

 

Международният Ден на Земята е най-голямото гражданско движение в света. По последни данни на организацията Международна мрежа за Деня на Земята повече от 1 милиард души от 192 държави участват в събитията, посветени на Деня на Земята всяка година.

Целта на Международният ден на Земята е да способства за опазване на съществуващото природно разнообразие и постигането на хармония между човека и природата, поддържане на справедлив баланс между икономическите, социалните и екологически нужди, както и борба с пренебрежителното отношение на хората към природните ресурси и екосистеми.

Денят на Земята се отбелязва официално повече от 40 години. За първи път е отбелязан в няколко американски града през 1970 г. Главният повод е големият петролен разлив край Санта Барбара година по-рано. Събитието става причина за приемането на много екологични закони в САЩ и за създаването на редица екологични движения.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Документът е връчен на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.

Всяка година организацията Международна мрежа за Деня на Земята се фокусира върху актуална тема, свързана с опазването на планетата. Мотото на кампанията тази година е „Да защитим нашите видове“.

 

 

Ето призива на Международната мрежа за Деня на Земята:

 

„В природата нищо не съществува само.“
– Рейчъл Карсън, 1962

 

Подаръците на природата за нашата планета са милионите видове, които познаваме и обичаме, и още много други, които остават да бъдат открити. За съжаление, човешките същества безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред най-голяма вероятност на изчезване, след като загубихме динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видовете в нашия свят днес е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожаване и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко свързани с причините, предизвикани от човешката дейност: изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, трафика и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването и пестицидите- назоваваме само няколко. Въздействията са много обширни.

Ако не действаме сега, изчезването може да бъде най-трайното наследство на човечеството.
Всички живи същества имат присъща стойност и всяка играе уникална роля в сложната мрежа на живота. Трябва да работим заедно, за да защитим застрашени и изчезващи видове: пчели, коралови рифове, слонове, жирафи, насекоми, китове и др.

Добрата новина е, че степента на изчезване все още може да бъде забавена и много от нашите намаляващи, застрашени и изчезващи видове все още могат да се възстановят, ако сега работим заедно, за да изградим общо глобално движение на потребителите, избирателите, педагозите, религиозните лидери и учените, които да изискват незабавни действия.

Мрежата на Деня на Земята приканва хората да се присъединят към нашата кампания за защита на нашите видове. Нашите цели са:

-Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.
-Постигане на големи политически победи, които защитават широки групи от видове, както и отделни видове и техните местообитания.
-Изграждане и активиране на глобално движение, което обхваща защита на природата и нейните ценности.
-Насърчаване на индивидуални действия като хранене на растителна основа и спиране на употребата на пестициди и хербициди.