Честваме Световния ден на дивата природа

 

 

Световният ден на дивата природа, 3 март, бе обявен през 2013 г. на 68-та сесия на Общото събрание на ООН (ОС на ООН), отбелязвайки денят на подписване Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Този ден е един надлежен начин за повишаване осведомеността на хората за дивите животни и растения в света. За 6 години той се превърна в най-важното глобално ежегодно събитие, специално посветено на дивата природа.

Световният ден на дивата природа през 2019 г. се  отбелязва под мотото „Животът под водата – за хората и за планетата“ и ще постави опазването на морските видове под прожекторите в световен мащаб.

Океанът и морските диви животни са завладели въображението на хората почти от самото начало на цивилизацията – и богатата щедрост, която океанът осигурява, е поддържала човешкото развитие през вековете. Въпреки тяхното значение за устойчивото развитие, морските видове са изправени пред много заплахи и се нуждаят от нашето непосредствено внимание, ако искаме да гарантираме, че те могат да продължат да изпълняват своите важни и многобройни роли през нашия живот и за бъдещите поколения.

Има много начини да участвате в честването на Световния ден на дивата природа. В миналото страните и хората по света са отбелязвали деня по различни начини. Някои дейности са по-мащабни, а други са по-малки, но всички те помагат за популяризиране проблемите по опазването на дивата природа.

Ето някои от предложенията ни за тазгодишното честване:

Запознайте се с морските видове и предизвикателствата, пред които са изправени, и как можете да помогнете. Споделете това, което сте научили с приятелите и семейството си.

Не забравяйте да използвате хештеговете #WorldWildlifeDay, #LifeBelowWater, #PeopleAndPlanet, # WWD2018, #DoOneThingToday, #MarineSpecies

Следват социалните медии като Twitter, Facebook и Instagram за Световния ден на дивата природа.

Говорете  за Световния ден на дивата природа със децата, учениците и студентите. Младежите са бъдещите лидери на опазването на дивата природа и заслужават бъдеще, в което ние, хората, да живеем в хармония с дивата природа, която планетата споделя с нас.