Участие в изготвяне на законови актове, касаещи защитата на природата

 

  Промени в законодателството, директен принос в застъпничеството

1.Обстоятелства,които са в основата на този проект

2.Дейности и постижения

3.Изводи и заключения