Световният ден на пчелите 2020

 

Както всяка година Световният ден на пчелите 2020 се  отбелязва на 20 май.

Пчелите и другите опрашители като пеперуди, комари, лепидоптери, молци, прилепи, птици постепенно са под глобалната заплаха от изчезване поради човешки дейности. Според експерти оцеляването на нашата екосистема до голяма степен зависи от основния процес на опрашване. Повечето от цъфтящите растителни видове изцяло или отчасти зависят от опрашването на животните. Не само това, но опрашителите също допринасят за продоволствената сигурност и запазването на биологичното разнообразие.

За да се повиши осведомеността за значението на опрашителите, заплахите, с които се сблъскват и техния принос за устойчивото развитие, се отбелязва Световният ден на пчелите.

Световният ден на пчелите 2020 г. се стреми да предизвика засилване на мерките за защита на пчелите и други опрашители, както всяка година. Според насоките на Организацията на обединените нации, Световният ден на пчелите има за цел да допринесе значително за решаването на проблеми, свързани с глобалната верига за доставки на храни и премахване на глада в развиващите се страни.

Темата за Световния ден на пчелите 2020 е „Спасете пчелите“ според ООН. Освен подчертаване защитата на пчелите и другите опрашители той също има за цел и опазването на естественото местообитание на опрашителите.

Защо тази дата и цел на Световния ден на пчелите?

На 20 май е роден през 1734 г. в Словения пионерът на пчеларството Антон Янша, поради което всяка година тази дата се отбелязва като Световен ден на пчелите. Одобрен от Организацията на обединените нации, през декември 2017 г., първият Световен ден на пчелите се отбеляза в неделя, 20 май 2018 г. Целта му бе да се признае ролята на пчелите в екосистемата.

Как се отбелязва Световният ден на пчелите?

Световният ден на пчелите се отбелязва с много желание и ентусиазъм по света. Много организации се събират, за да провеждат дейности, семинари и програми, които популяризират значението на Световния ден на пчелите. Провеждат се и благотворителни мероприятия, за да могат хората да допринесат за опазването на вида. Но на фона на пандемията на коронавирус тази година публични събития за Световния ден на пчелите 2020 няма да се организират.