Световен ден на околната среда 2021

Световният ден на околната среда (WED) се отбелязва ежегодно на 5 юни и е основният инструмент на ООН за насърчаване на осведомеността и действията за опазване на околната среда.

За първи път той се провежда през 1974 г. и е начин за повишаване на осведомеността по екологичните проблеми, като замърсяване на морето, пренаселеност на хората, глобално затопляне, устойчиво потребление и престъпления срещу дивата природа.

Световният ден на околната среда е глобална платформа за обществен достъп, с участието на над 143 държави годишно.

Всяка година програмата осигурява тема и форум за бизнеса, неправителствените организации, общностите, правителствата и знаменитостите, които защитават екологичните каузи.

Световният ден на околната среда 2021 г., който има тази година Пакистан, като страна домакин за официалните си тържества, призовава за спешни действия за съживяване на нашите увредени екосистеми.

От горите до торфищата и бреговете, всички ние зависим от здравите екосистеми за нашето оцеляване. Екосистемите се определят като взаимодействие между живите организми – растения, животни, хора – с обкръжението им. Това включва природата, но също и създадени от човека системи като градове или ферми.

Възстановяването на екосистемите е глобално начинание в мащабен мащаб. Това означава да се поправят милиарди хектари земя – площ, по-голяма от Китай или САЩ – така че хората да имат достъп до храна, чиста вода и работа.

Това означава връщане на растения и животни от ръба на изчезването, от върховете на планините до морските дълбини.

Но това включва и многото малки действия, които всеки може да предприеме всеки ден: отглеждане на дървета, озеленяване на градовете ни, пренастройване на градините ни или почистване на боклука покрай реки и брегове.

Възстановяването на екосистемите носи значителни ползи за хората. За всеки долар, вложен в реставрация, може да се очаква поне седем до тридесет долара възвръщаемост за обществото. Възстановяването създава и работни места в селските райони, където те са най-необходими.

Някои страни вече са инвестирали в реставрация като част от своите стратегии за справяне с COVID-19. Други се обръщат към възстановяването, за да им помогнат да се адаптират към климата, който вече се променя.

un.org