Световен ден на дивата природа

logo-WWD

На 20 декември 2013 г.,по време на неговата 68-а сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (ОС на ООН) реши да обяви 3 Март,денят,в който бе подписана Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), като Световен ден на дивата природа на ООН, за да сепразнува и повишава информираността за дивите животни и растения на Земята. В резолюцията на Общото събрание на ООН също се определя секретариата на CITES като координатор за глобалното спазване на този специален ден за дивата природа в календара на ООН.

 

world-wildlife-day-poster

 

Световният ден на дивата природа ще бъде отбелязан през 2016 г. под надслов „Бъдещето на дивата природа е в нашите ръце“ . Африканските и азиатски слонове ще бъдат основния фокус на Деня под надслов „Бъдещето на слоновете е в нашите ръце“. Държавите по целия свят се насърчават да информират за видовете диви животни и растения от собствените си страни, които да бъдат включени,в случай,че отговарят на глобалната тема.

 

Правителствата, депутатите, представителите на правоприлагащите органи, митническите служители и лесничеите от всеки регион на планетата постоянно увеличават усилията си за защита на дивата природа. Но дълг е и на всеки гражданин да защитава дивите животни и растения и техните местообитания. Ние всички имаме своята роля. Нашите колективни действия за опазване могат да бъдат разликата между оцеляването на даден вид или изчезването му.

 

Бъдещето на дивата природа е в нашите ръце!

 

По материали от официалния сайт на инициативата http://www.wildlifeday.org/