Световен ден на влажните зони 2021

 

Отбелязването ежегодно на 2 февруари, Световният ден на влажните зони, има за цел да повиши глобалната осведоменост за жизненоважната роля на влажните зони за хората и планетата. Денят съвпада с датата на приемане на Конвенцията за влажните зони на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар на брега на Каспийско море.

Влажните зони са жизненоважни екосистеми, които поддържат нашата планета жива. Многобройните ползи, предоставяни от влажните зони, са от съществено значение за постигане на устойчиво икономическо, екологично и социално развитие на света.

 

 

Темата за 2021 година, „Влажни зони и водата“, насочва към влажните зони като източник на сладка вода и насърчава действия за тяхното възстановяване и спиране на загубата им. Изправени сме пред нарастваща сладководна криза, която заплашва хората и нашата планета. Използваме повече сладка вода, отколкото природата може да възстанови и унищожаваме екосистемата, от която водата и целият живот зависят най-много – влажните зони.

Кампанията 2021 подчертава приноса на влажните зони за количеството и качеството на сладководните води на нашата планета.

Водата и влажните зони са свързани в неразделно съжителство, което е жизненоважно за живота, нашето благосъстояние и здравето на нашата планета.

 

Снимка: © Haris Lng / Wikimedia Commons