Разработка на система за пречистване на води от замърсяване чрез аквапоника в открити басейни

 

Комбинацията от аквакултури (отглеждане на риба) и хидропоника (отглеждане на растения без почва), в която се отглеждат риби и растения заедно в една интегрирана система

  1. Обстоятелства,които са в основата на този проект
  2. Дейности и постижения
  3. Изводи и заключения