Разработване и подобряване на технологии за отглеждане на есетрови риби с цел последваща реинтродукция в дивата природа

 

Това е план за действие за предотвратяване изчезването на есетрата в България и последващото възстановяване на жизнеспособни популации на европейската есетра в сътрудничество с държавни, научни и други органи.

  1. Обстоятелства,които са в основата на този проект
  2. Дейности и постижения
  3. Изводи и заключения