Пчели: Какво е важно за Световния ден на пчелите?

Те са мъхнати и бръмчащи и много важни за околната среда.

Пчелите са толкова жизненоважни за здравето на нашата планета, че имат свой ден. Световният ден на пчелите се провежда на 20 май и има за цел да популяризира значението на пчелите.

Тази година Световният ден на пчелите ще подчертае, че 17 вида пчели са изчезнали от Източна Англия и още 25 са застрашени в района.

Пчеларите искат хората да направят повече, за да им помогнат и да ги защитят.

Една трета от световното производство на храна зависи от пчелите.

Пчелите опрашват (процес от жизнено значение за отглеждането на култури) 75% от водещите световни култури, включително маслодайна рапица, ябълки, меки плодове, боб и тиквички, както и други неща като домати и ягоди.

Пчелите са жизненоважни за опазването на екологичното равновесие, биологичното разнообразие в природата и за намаляване на замърсяването.

Научните изследвания са доказали, че пчелите стават все по-застрашени. Според ООН един милион видове са изчезнали.

И така, какво може да се направи, за да се помогне?

-Засаждане на приятелски за пчелите растения като пирени (ерика) и маргаритки в градината може да помогне много.

– Оставяйки части от градината диви и оставяйки тревата да расте по-висока, давате на пчелите място за подслон.

-Оставянето на плитък съд с няколко камъчета и вода може да помогне, ако пчелата е жадна.

-Има и специални тухли, в които пчелите могат да живеят.

-Не използвайте пестициди, тъй като те са наистина вредни за пчелите.

bbc.co.uk

Hов доклад за Световния ден на пчелите рисува мрачна картина от изчезване и спад