Популяризиране работата по ефективното и устойчиво ползване на природните ресурси

 

Чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на сайта на Фондацията и други приятелски сайтове и социалните мрежи,както и организиране на конкурси за най-добри предложения за активно социално поведение, свързано с опазване на природата

1.Обстоятелства,които са в основата на този проект

2.Дейности и постижения

3.Изводи и заключения