Популацията на пчелите е стабилна в холандските градове благодарение на национална стратегия за опрашители

Схемата, включваща „пчелни хотели“ и „пчелни спирки“, носи плодове и преброяването не показва силен спад в градската популация

 

 „Пчелен хотел“ в градски парк. Структурите са помогнали на градските популации да процъфтяват, осигурявайки кухини за самотни пчели, където да гнездят. Снимка: Sjoerd van der Hucht / Alamy

 

Хотелите за пчели, спирките за пчели и магистралата за мед са някои от техниките, които холандците кредитират, за да запазят стабилна популацията от градски пчели през последните години, след период на тревожен спад.

Миналата седмица над 11 000 души от цяла Холандия участваха в упражнение за преброяване на пчелите като част от четвъртото издание на националното преброяване на пчелите-national bee census.

Ентусиазираните доброволци, въоръжени със списък, изобразяващ най-често срещаните пчели(list depicting the most common bees) по това време на годината, прекараха 30 минути в градините си, записвайки своите пчелни посетители. До края на подаването на данни в неделя, 18 април, бяха преброени повече от 200 000 пчели и сирфидни мухи(цветарки).

Резултатите – най-вече за градските пчели – бяха стабилни. Винсънт Калкман (Vincent Kalkman), ентомолог от Naturalis, една от организациите, които стоят зад преброяването, казва: „Средно от 18 до 20 пчели и цветарки са регистрирани във всяка градина по време на преброяването. Тези числа остават стабилни през годините, което показва, че няма силен спад в градските зелени площи.“

Преброяването има за цел да събере данни от пет години, преди да се направят окончателни заключения относно тенденциите в популацията на пчелите.

 

Над 11 000 души взеха участие в националното проучване на пчелите. Снимка: Martijn Beekman / Hollandse Hoogte

 

Пчелата (Apis mellifera) е най-забелязаната пчела с над 55 000 наблюдения, докато червената пчела зидар (Osmia bicornis) и земната пчела (Bombus terrestris) са на второ и трето място с около 13 000 и 12 800 записа съответно. „Преброяването на пчелите е свързано със събирането на данни, но също така служи за насочване на вниманието на хората към различните видове пчели, посещаващи техните градини“, каза Калкман. „Това [преброяването] е и за образованието.“

Тъй като повече от една четвърт от пчелите, регистрирани при преброяването през 2021 г., са медоносни пчели, вид, подкрепен от пчеларството, Калкман е загрижен, че те биха могли да се конкурират с дивите пчели за храна.

„Увеличаването на броя на пчеларите в градовете може да доведе до засилена конкуренция за храна между медоносните пчели и дивите пчели“, каза той. „Трябва да работим с пчеларите, за да увеличим хранителните източници (цветя) за всички пчели.“

Местната популация на диви пчели в Холандия (Netherlands) намалява от 40-те години на миналия век, тенденция, която изглежда произтича предимно от земеделските райони на страната. Допреди 50 години тези райони имаха огромно разнообразие от диви цветя, които поддържаха здрави пчелни популации. Но натискът върху фермерите за увеличаване на продукцията означава, че за природата вече няма място при земеделските земи. Големите площи земеделска земя са почти лишени от диви цветя, което води до намаляване на броя на пчелите, явление, усложнено допълнително от използването на вредни пестициди в селското стопанство.

„Икономическото значение на земеделските райони затруднява промяната на нещата там“, каза Калкман. Повече от половината от 360-те вида пчели в Нидерландия са застрашени (More than half of the Netherlands’ 360 bee species are endangered).

 

„Пчелен хотел“ в Хенипгаарде (Hennipgaarde) в Холандия. Снимка: Andre Muller/Alamy

 

Холандия е вторият по големина износител на селскостопански продукти в света(world’s second largest exporter of agricultural products), след САЩ. Признавайки решаващата роля на дивите пчели в опрашването на хранителни култури, особено на овощни и зеленчукови растения, през 2018 г. беше обявена национална стратегия за опрашители (national pollinator strategy), за да се създадат увеличени възможности за „легло и закуска за пчели“. Стратегията, подписана от 43 правителствени и неправителствени включва 70 инициативи, насочени към създаване на повече места за гнездене на пчели и засилване на тяхното снабдяване с храна, в процеса, позволяващ съжителството на природата и земеделието.

Холандските градовете със сигурност са направили своето. Амстердам работи по различни благоприятни за пчелите инициативи, които включват издигане на „хотели за пчели“ (колекция от кухи стъбла на растения или тънък бамбук, която осигурява кухини за самотни пчели за гнездене), замяна на тревата в публичните пространства с местни цъфтящи растения и спиране използването на химически унищожители на плевели на обществени земи. Флоринда Нивенхейс (Florinda Nieuwenhuis), еколог от община Амстердам, съобщи в „Десет години политика за дивите пчели в Амстердам“ (Ten years of Wild Bee Policy in Amsterdam ), (март 2021 г.), че през 2015 г. в града е регистрирано 45% увеличение на броя на самотните пчелни видове в сравнение с проучване от 2000 г.

Утрехт изгражда пчелни спирки (Utrecht has been building bee stops)- автобусни спирки с покриви със засадени местни растения, които привличат пчелите и абсорбират праховите частици и дъждовната вода. От 2018 г. насам са инсталирани 316 спирки за пчели.

 

„Пчелна спирка“ в Утрехт. Зелените покриви на автобусните спирки улавят частиците, съхраняват та вода и насърчават градското биологично разнообразие. Всичко това е полезно за насекоми като пчели и пеперуди. Снимка: С любезното съдействие на град Утрехт

 

И Deborah Post (Natural Beekeeping Trust- Естествен пчеларски тръст ) стартира Honey Highway, предприемаческо начинание, което си сътрудничи с общините, за да засажда диви цветя в пространството, разположено отстрани на магистрали, железопътни линии и водни пътища, като по този начин осигурява храна и подслон за пчелите.

Предвид бързата урбанизация в Холандия, Калкман каза: „Холандското правителство цели изграждането на стотици хиляди нови домове през следващите години. Затова трябва да измислим начини, по които да запазим природата заедно с нарастващия брой градове. “

 

Ан Пинто-Родригес (Anne Pinto-Rodrigues)

theguardian.com