От фермата до трапезата: стратегията на ЕС за устойчиви хранителни вериги

Стратегията на ЕС за изграждане на устойчиви хранителни вериги цели да защити природата, да осигури здравословни храни и да подкрепи земеделските стопани.

Системата на производство, доставка и потребление на храни и изхвърлянето на органични отпадъци има силно отражение върху околната среда и здравето на хората. Със стратегията “От фермата до трапезата”, представена на 20 май, Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата.

 

 

Обща рамка за действия в хранителния сектор

 

Стратегията обхваща цялата верига на доставки на храни и изгражда рамка за серия от законодателни предложения, които се очакват от Комисията. Те включват промени в правилата за пестицидите и отношението към животните, мерки за намаляване на хранителните отпадъци и за етикетирането на храни, инициатива за улавяне на въглероден диоксид в земеделието и реформа на селскостопанската политика на ЕС.

Всички законодателни предложения ще бъдат обект на преговори и ще трябва да получат съгласието на Съвета и Парламента.

Цели в стратегията за 2030 г.

  • 50% намаление на използването на пестициди
  • Поне 20% намаление на използването на изкуствени торове
  • 50% намаление на продажбите на антимикробни средства за селскостопанските животни
  • 25% от земеделската земя да бъде обработвана по правилата за био земеделие

 

Екологосъобразна система

 

Макар че селското стопанство в ЕС е единственият от големите селскостопански сектори по света, който е намалил емисиите си на парникови газове (с 20% спрямо 1990 г.), той все още отговаря за около 10% от емисиите на ЕС. Около 70% от емисиите се дължат на животновъдството. Ако прибавим и производството, преработката, пакетирането и транспорта на храни, става ясно, че хранителният сектор има сериозно влияние върху промените в климата.

Достъп до видео документа: Стратегия „От фермата до трапезата“ 

     

Безопасни и устойчиви европейски храни

Стратегията се обявява за промяна в начина на производство, закупуване и потребление на храни, за да се намали ефектът върху климата. В същото време тя иска да защити участниците във веригата на доставки, да гарантира по-справедливо възнаграждение за труда им и да открие нови възможности за бизнес.

20%   от произвежданите храни в ЕС се пилеят

Стратегията „От фермата до трапезата“ е част от Европейския зелен пакт, който цели да направи ЕС неутрален спрямо климата до 2050 г. Тя е също така тясно свързана със стратегията на ЕС за опазване на биоразнобразието.

 

Сред формулираните цели е и продоволствената система на ЕС да стане по-здрава и по-устойчива на кризи като тази с коронавируса, както и на природни бедствия като наводнения и засушавания.

 

Здравословна храна на приемливи цени

 

Новата стратегия на ЕС обръща внимание на повишеното търсене на здравословни и екологосъобразни храни и цели да предложи на потребителите полезна храна на приемливи цени.

Проучване „Евробарометър“ от април 2019 г. показва, че произходът (53%), цената (51%), безопасността (50%) и вкусът (49%) са най-важните критерии за европейците, когато те купуват храни. Две трети от запитаните заявяват, че са променили своите навици, след като са открили информация за рисковете от някои храни.

През 2017 г. над 950 000 смъртни случая в ЕС са били свързани с нездравословна диета, а половината от хората над 18 години са били с наднормено тегло. За по-лесен избор на здравословни алтернативи и вземането на информирани решения Комисията предлага да бъдат въведени задължително единни етикети за хранителните качества на продуктите върху предната част на опаковките.

 

Водеща глобална роля

 

Европейският съюз е най-големият вносител и износител на селскостопански продукти и храни и най-големият пазар на морски храни в света. Европейските храни са с най-високи стандарти за качество и затова стратегията иска да насърчи повишаване на нормите в световен мащаб чрез търговски споразумения и в сътрудничество с други страни партньорки.

 

Позицията на Парламента

 

В резолюция за Европейския зелен пакт от януари Парламентът приветства идеята за стратегия за изграждане на устойчиви хранителни вериги. Депутатите подчертаха нуждата от намаляване на зависимостта от пестициди и използването на изкуствени торове и антибиотици в селското стопанство. Те също така поискаха по-високи стандарти за отношението към животните и общоевропейска цел за намаляване на хранителните отпадъци с 50%.

След представянето на стратегията „От масата до трапезата“ председателят на парламентарната комисия по околна среда Паскал Канфан (Обнови Европа, Франция) заяви, че следващата стъпка е превръщането на плановете в европейско законодателство. Председателят на комисията по земеделие Норберт Линс (ЕНП, Германия) посочи, че стратегията трябва да вземе предвид уроците от кризата с коронавируса и да осигури на земеделските стопани нужната подкрепа за гарантиране на сигурността на храните.

Допълнителна информация 

 

europarl.europa.eu