Мониторинг и анализ на животни и птици в България

Изготвяне на насоки за повишаване общественото разбиране за екологичните, икономическите и социалните ценности на запазената природа

1.Обстоятелства,които са в основата на този проект

2.Дейности и постижения

3.Изводи и заключения