„Не можем да видим бъдеще“: ЕС на съд за изменението на климата

Страните по делата от осем страни твърдят, че институции на ЕС, не защитават основните им права

Адвокатите, действащи за групата, която включва френски фермер, отглеждащ лавандула и членове на местната общност Сами в Швеция, започнаха съдебни действия срещу институциите на ЕС, тъй като те не успяха да ги защитят адекватно от изменението на климата.

В генералния съд в Люксембург, втория по големина в Европа, срещу Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се води дело, за допуснатите до 2030 г. недостатъчно високи емисии на парникови газове.

Семействата, включително малките деца, които твърдят, че техният живот е бил засегнат от политическите решения в Брюксел, и че неадекватните цели на ЕС в областта на емисиите ще причинят повече страдания.

Правната жалба твърди, че съществуващата цел на ЕС в областта на климата за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. не защитава техните основни права на живот, здраве, професия и имущество.

Страните в съдебния процес,които са  от Португалия, Германия, Франция, Италия, Румъния, Кения, Фиджи и Шведската Сами асоциация за младежи- Саминуора твърдят, че ЕС трябва да определи една по-висока квота на намаление.

Твърдението конкретно е насочено към директивата на ЕС относно схемата за търговия с емисии, регламента за подялба на усилието и използването на земята, промените в земеползването и регулирането на горите.

Жалбоподателите, които не търсят обезщетение за загубата си, искат от съда да обяви трите дела за нищожни, „тъй като нарушават правата на ищеца и не са в съответствие със закона на по-високо ниво“.

Според правното обобщение на жалбата, за да се избегне вакуум, от съда ще бъде поискано да запази действащите актове, докато не бъде приета по-силна версия. Адвокатите твърдят, че има основание за това в член 263 от Договора за функционирането на ЕС.

През 2015 г. съдът в Хага нареди на холандското правителство да намали емисиите си с най-малко 25% в рамките на пет години, като заяви, че плановете му за намаляване емисиите с 14-17% в сравнение с нивата от 1990 г. до 2020 г. са незаконни и са заплаха за изменението на климата. Правителството обжалва решението, което ще бъде изслушано в Хага в понеделник.

72-годишният Морис Феше, фермер, отглеждащ лавандула, в Гриня, Прованс, заяви пред Guardianhe, че се намесил в действията срещу ЕС, след като загубил 44% от реколтата си за последните шест години поради изменението на климата.

Той казва: „Семейството ми има ферма тук от 1800 година. Аз предприемам това действие за 38-годишния си син, който живее във фермата. Искаме той да продължи фермерството, но няма да бъде лесно. Трябва да се направи нещо повече.“

52-годишният Алфредо Сендим, занимаващ се с биологично земеделие в Централна Португалия, заяви, че непостоянството  на климата в тяхната област поражда сериозни съмнения относно дългосрочната устойчивост на неговия бизнес. Той казва: „Миналата година мина почти цяла година без капка дъжд. Тогава дойдоха две седмици, през които се изля всичкият дъжд, който трябваше да падне преди това.

В Швеция хората от племето Сами, за които традиционен начин на живот е отглеждането на елени казват, че са под натиск от повишаващите се температури, които застрашават размера на стадата. По-топлите зими означават по-малко сняг и замръзването на дъжда в лед, което създава трудности на животните да достигат до растенията, от които се нуждаят за храна.

 

 

Санна Ванар, на 22 г., председател на Саминуора, каза: „Ако изгубим северните елени, културата Сами ще бъде загубена. Много от младежите на Сами искат да останат със семействата си и да бъдат пастири на елени, но не виждат бъдеще. Това се дължи главно на заплахата от изменението на климата. Необходимо е спешно да се обърне внимание за спасението на нашето поколение и на следващите поколения.“

Рода Верхен, адвокатът, действащ от името на семействата, заяви: „Промяната на климата вече е проблем за съдилищата в европейските страни и по света.

„Семействата на ищците се доверяват на съдилищата и правната система на ЕС, за да защитят основните си права на живот, здраве, професия и имущество, които са застрашени от изменението на климата. Съдилищата на ЕС сега трябва да слушат тези семейства и да гарантират, че те са защитени.

Учените от мозъчния тръст „Климат Аналитикс“ предоставят експертни доказателства на адвокатите на семействата. Германската неправителствена организация „Защита на планетата“ поема всички разходи, свързани с правния случай.

Climate Action Network (CAN)( Мрежата за действие по климата),най-голямата неправителствена организация в Европа, която работи по въпросите на климата и енергетиката, също подкрепя действията.

Уендел Трио, директор на CAN в Европа, заяви: „Това е част от стратегия, която кара институциите на ЕС да разширят своите цели. През 2015 г., като част от Парижкото споразумение, страните се договориха да продължат усилията си за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 ° C.

„И все пак е ясно, че съществуващата цел за климата на ЕС за 2030 г. не е достатъчна, за да се спазят ангажиментите, поети в Парижкото споразумение и трябва да се увеличи квотата. ЕС има нужда от споразумението, за да потвърди целта си до 2020 г. Това правно действие, предприето от нормалните семейства, засегнати от изменението на климата, подчертава неотложността и необходимостта от увеличаването й.“

 

Даниел Бофи в Брюксел

theguardian.com