Мониторинг на води, с цел опазване на рибното многообразие и ресурси

 

Въз основа на своите изследвания и развитие, групата от експерти на Фондацията предприема физически, химически и биологични контролни режими, за да осигури гаранция от независими источници, че водните екосистеми на Черноморското крайбрежие остават защитени от настоящи и минали дейности в региона.

 

  1. Обстоятелства,които са в основата на този проект
  2. Дейности и постижения
  3. Изводи и заключения