Международен ден на осведоменост за лешоядите: Защитете почистващия екип на природата

Какво мислите за лешоядите? Яростни чистачи? Преследвачи на трупове? Уникалните им предпочитания към храната често карат хората да ги разбират погрешно и пренебрегват приноса им към околната среда. Ядейки трупове и други органични отпадъци, лешоядите помагат за почистването на околната среда и предотвратяват разпространението на болести.

Международният ден на осведоменост за лешоядите (IVAD) се отбелязва всяка първа събота на септември всяка година, за да се повиши обществената осведоменост за тези птици и важната роля, която те играят в екосистемата.

23 -те различни вида лешояди в света са категоризирани според мястото, където живеят. Лешоядите от Новия свят се състоят от седем вида, произхождащи от Северна и Южна Америка, докато лешоядите от Стария свят включват 16 вида, открити в Африка, Азия и Европа.

Над половината от видовете са включени в Червения списък на IUCN като застрашени. Те са изправени пред редица заплахи, включително отравяне, токов удар, недостиг на храна и загуба на местообитания. Отравянето е основна заплаха за лешоядите, главно от токсини или олово в труповете, които ядат.

 

Лешоядите се срещат навсякъде по света с изключение на Австралия и Антарктика.

 

Приблизително половината от 23-те вида лешояди са застрашени от изчезване.

 

Лешоядите почистват гниещи трупове и други органични боклуци на околната среда и помагат за предотвратяване на огнища на болести.

 

Лешоядите уринират върху краката си, за да ги охладят и дезинфектират от бактерии.

 

Когато са заплашени, лешоядите повръщат, за да олекотят тялото си, така че да могат да излетят по- лесно.

 

Грифонът на Рупел достига рекордната височина от 11,5 км.

 

Кондорът на Андите има най-голям размах на крилата от всички лешояди по света-почти 3,5 м.

 

Пуйковият лешояд е с толкова добро обоняние, че помага на газовите компании да откриват течовете на газ.