Контакти

Свържете се с нас:

Грешка: Формата за контакт не е намерена.


Централен офис:

България,
Община Бургас, с. Маринка, 8154,
ул.Петрова нива,20.

Telephone/Fax: +359(0)56 825 254


Регионален офис:

България
1000, София
пл. Света Неделя 16


E-mail: info@biodiversity.foundation