За нас

 Нашата визия

Осъзнавайки непреходната ценност на биологичното разнообразие и екологичната, генетичната, социалната, икономическата, научната, образователната, културната, рекреационната и естетическата стойност на биологичното разнообразие и неговите компоненти, значимостта му за еволюцията и поддържането на жизнено важните за живота системи в биосферата,ние,хората от ФОНДАЦИЯ “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ”, сме решени да съхраним и използваме устойчиво биологичното разнообразие за благото на сегашните и бъдещите поколения. Загубата на биологично разнообразие означава загуба на животоподдържащата система на Земята. То осигурява основни блага, като чист въздух и вода, храна, материали, лекарства, здраве и отдих, смекчаване последиците от наводнения, опрашване и плодородие на почвата, а така също и защита срещу екстремни метеорологични явления и изменение на климата.

 

 Нашата мисия

Не е необходимо просперитетът на човечеството да е за сметка на Земята,затова ние, хората от ФОНДАЦИЯ “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ”,решени да запазим и защитим природата, имаме за цел да обърнем процеса на загуба на биологично разнообразие и рушенето на екосистеми и сведем до минимум най-силните отрицателни въздействия, упражнявани върху природата. И както казва Бан Ки-мун -бивш генерален секретар на ООН: „Въпреки, че индивидуалните стъпки изглеждат малки на фона на глобалните заплахи и тенденции, обединяването на усилията на милиарди хора в обща цел, може да направи значими промени“.

 

 Нашата ангажираност

ФОНДАЦИЯ “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ” извършва, насърчава, подкрепя и популяризира дейности, фокусирани върху опазването на биологичното разнообразие и въпреки че се фокусира върху природата в България, дейността на Фондацията може да се разпростре и в световен мащаб. Проектите за опазване на екосистемите и дивата природа, спомагащи за разработването на устойчиви модели и служещи като катализатори, които подтикват и други да оказват подкрепа, се разглеждат като приоритетни.