Защитата на 30% от горещите точки на биологичното разнообразие може да елиминира риска от изчезване за 90% от видовете, обитаващи Земята

 

Изследванията, извършени от съавтори на Световния център за мониторинг на опазването на околната среда на Програмата на ООН( UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre) и други научни групи, разкриват, че стратегическото запазване на 30% от ценната земя в горещите точки за биологично разнообразие би запазило запасите от въглерод с до 80% и ще осигури ползи за биологичното разнообразие с 95%. Запазването на земята в специфични райони би позволило отделянето на 500 гигатона въглерод  в световен мащаб в почвата и растителността, което би предизвикало в резултат спад в процента на изчезване  на изчезване при 9 от 10 застрашени сухоземни вида.

Докладът подчертава вътрешната връзка между загубата на биологично разнообразие и изменението на климата и открива, че опазването на природните екосистеми играе фундаментална роля за намаляване на загубите на съхраняван въглерод, намаляване на скоростта на изчезване на видовете, както и избягване на допълнителни щети за планетата, всичко постижимо чрез следване на природни решения.

 

 

Чрез използване на анализ от Nature Map Earth (инициатива, която разработва актуални пространствени данни за разпространението на чистата вода, видовете и запасите от въглерод), бяха идентифицирани места, където усилията за опазване трябва да бъдат предприети по-яростно. Някои от горещите точки бяха: Средна Америка, Амазонка, Папуа Нова Гвинея, Югоизточна Азия, западноафриканското крайбрежие и източните дъждовни гори на Австралия. Тези географски региони бяха идентифицирани с помощта на многокритериален  алгоритъм за оптимизация , създаден от екипа от изследователи. Чрез създаването на засилени мерки за защита на тези места, докладът посочва, че постигането на целите в областта на биологичното разнообразие и климата би било по-осъществимо.

„Изменението на климата и загубата на биологично разнообразие са двойни кризи, които трябва да се преодолеят заедно, с амбиция и интегрирани действия. Този анализ подчертава местата по света, където опазването на земята може най-добре да помогне, както за запазване на запасите от въглерод, така и за повишаване на защитата на застрашените видове“, казва Валери Капос (Valerie Kapos), ръководител на Световния център за мониторинг на климатичните промени и биологичното разнообразие и съавтор на доклада.

Докладът посочва значението на използването на природни решения (действия, които възстановяват и модифицират екосистемите, като същевременно се занимават с обществени проблеми като повишена урбанизация) и подчертава значението на поддържането на правата върху земята на коренното население и местните общности, живеещи в горещи точки на биологичното разнообразие. Решенията, основани на природата, бяха ключова точка за дискусия по време на тазгодишната кампания „Състезание до нула“- Race to Zero , като изказванията на президента на Конференцията на ООН за изменението на климата, Алок Шарма (Alok Sharma), както и на италианския министър на околната среда Серджо Коста (Sergio Costa), подчертаха важността им. ООН казва, че включването на инструментите и стратегиите, очертани в доклада, ще бъде от решаващо значение за постигането на целите на политиката (цел 2 – защита и опазване на 30% от земята и цел 7 – използване на природни решения за смекчаване на изменението на климата) Проект на Глобалната рамка за биологичното разнообразие след 2020 г.- Post-2020 Global Biodiversity Framework.

Министърът на Обединеното кралство за Тихия океан и околната среда, лорд Зак Голдсмит (Lord Zac Goldsmith), подкрепя последните констатации, като казва: „Това важно изследване подчертава критично важните връзки между климата и биологичното разнообразие и спешната необходимост от опазване на природата. През септември министър-председателят се ангажира да защити 30% от нашата земя до 2030 г., като работим за изграждане на по-добри и по-екологични условия от пандемията на коронавируса. Това се основава на нашата кампания чрез Глобалния океански алианс за защита на 30% от световния океан до 2030 г. Ние насърчаваме всички страни да увеличат усилията си за защита и възстановяване на природата-protect and restore nature, като решение не само за изменението на климата, но и за загубата на биологично разнообразие и бедността .“

Софи Хадли (Sophie Hadley)

earth.org