ЕPA публикува списък на пестициди за употреба срещу коронавирус

 

Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) публикува на 3 март 2020 г. списък на регистрираните пестициди за употреба срещу вируса Coronavirus SARS-CoV-2, причинител на COVID-19. Списъкът включва издадения от EPA регистрационен номер за пестициди (рег. № на EPA), който е полезен, ако търсите допълнителна информация за пестицида. EPA отбелязва, че търсенето по имена на търговски марки може да не е полезно. EPA също така отбелязва, че когато купувате продукт за употреба срещу конкретен патоген, проверете EPA Reg. № спрямо продуктите, включени в този списък.

В своята публикация, в която обявява списъка на пестицидите за употреба срещу вируса Coronavirus, EPA предоставя насоки относно номенклатурата на регистрационния номер на пестициди – как да се идентифицират производителите на пестициди и алтернативни имена на марки, ако има такива. Това може да е полезно за идентифициране на продукт, който имате или искате да имате.

Списъкът на EPA съдържа приблизително 85 регистрирани пестициди. Някои от тях са готови за употреба, други изискват разреждане, а трети се произвеждат като кърпички.

Кликнете тук, за да получите достъп до списъка с регистрираните пестициди :

The EPA’s list of registered pesticides.