Европейска Зелена седмица, 13 – 17 май 2019

Организирана от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия в продължение на близо 20 години и привличаща водещи фигури от цял свят, „Зелената седмица“ е най-голямото ежегодно дискусионно събитие на тема европейска политика за околната среда. То насърчава дебати между европейски, национални и местни заинтересовани групи с цел да се генерират нови идеи, които да се вложат в разработването на политики и въвеждането им.

Тези дебати поддържат растежа на общоевропейска общност от дейци, който участват в изграждането на екологична устойчивост и в споделянето на практики, както и в мотивирането на гражданите да се включат в природозащитните акции на ЕС и да направят своя собствен принос.

Екологичните закони имат огромно влияние върху живота ни. Те подобряват качеството на водата и въздуха, защитават природата и насърчават рециклирането и управлението на отпадъците. Но за да направим наистина значителна разлика, тези закони на ЕС трябва да се прилагат правилно.

Следващото издание на Зелената седмица на ЕС ще постави в центъра на вниманието процеса на прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда:

  • Наистина ли са важни тези закони и какви са допълнителните ползи за гражданите?
  • Как изглежда успешното изпълнение? Защо съществуват „пропуски в изпълнението“?
  • Как можем да преминем от знанието, че заинтересованите страни трябва да приемат собствеността на тези закони, за да го направят?
  • И най-важното, как ЕС може да улесни процеса, като се увери, че гласът на гражданите се чува?

Зелената седмица на ЕС 2019 ще включва събития в цяла Европа с официално откриване на 13 май във Варшава, Полша, на което ще присъстват еврокомисарят по околната среда, морските въпроси и риболова, Кармену Вела и маршалът на област Мазовия, Адам Струзик и среща на високо равнище в Брюксел от 15 до 17 май. Откриващото събитие ще има особено значение, като поставя тон за дебатите в седмицата. Закриването на Зелената седмица ще се състои в края на Брюкселската конференция и ще покаже политическите заключения от Седмицата.

 

ec.europa.eu