Глобалният спад на насекомите може да причини бум на вредителите

 

 

Научен преглед относно броя на насекомите предполага, че 40% от видовете претърпяват „драматични темпове на спад“ по света.
Изследването показва, че пчелите, мравките и бръмбарите изчезват осем пъти по-бързо от бозайниците, птиците или влечугите.
Но учените твърдят, че някои видове, като например домашните мухи и хлебарките, вероятно се увеличават взривно.
Общият спад на насекомите се дължи на интензивното земеделие, пестицидите и изменението на климата.

Насекомите съставляват по-голямата част от живите същества, които живеят на сушата и предоставят ключови ползи на много други видове, включително и на хора.

Те осигуряват храна за птици, прилепи и дребни бозайници; опрашват около 75% от културите в света; обогатяват почвите и контролират броя на вредителите (вредител-разрушително насекомо или друго животно, което атакува посеви, храни, добитък и др.).

Много други изследвания през последните години показват, че отделни видове насекоми, като пчелите, са претърпели огромни спадове, особено в развитите икономики.

 

 

Но нов документ дава по-широк поглед.

Публикуван в списание Biological Conservation (Байолоджикал консървейшън), той разглежда 73 съществуващи проучвания от цял свят, публикувани през последните 13 години.

Изследователите откриват, че спадът в почти всички региони може да доведе до изчезване на 40% от насекомите през следващите няколко десетилетия. Една трета от насекомите са класифицирани като застрашени.

„Основният фактор е загубата на местообитания, поради селскостопанските практики, урбанизацията и обезлесяването“, заяви водещият автор Dr Francisco Sánchez-Bayо (д-р Франсиско Санчес-Байо) от университета в Сидни.

„Второ, нарастващото използване на торове и пестициди в земеделието в световен мащаб и замърсяването с химически замърсители от всякакъв вид, е известно, че има голямо влияние.“

Някои от най-важните моменти от проучването включват скорошния спад на летящите насекоми в Германия и огромния им спад в тропическите гори в Пуерто Рико, свързани с повишаването на глобалните температури. Други експерти твърдят, че констатациите са „сериозно отрезвяващи“. „Не става въпрос само за пчелите, или дори за опрашването и храненето – намаляването включва и бръмбари, които рециклират отпадъци и насекоми като водни кончета, които поддържат живота в реки и езера“, казва Matt Shardlow (Мат Шардлоу) от британското сдружение Buglife (Бъглайф).

„Става все по-очевидно, че екологията на нашата планета се разрушава и има нужда от интензивни и глобални усилия за преустановяване на тези ужасни тенденции. Да се позволи бавното ликвидиране на живота на насекомите да продължи, не е рационален вариант.“

 

 

Възход на вредителите

Авторите са загрижени за въздействието на намаляването на насекомите върху хранителните вериги. Много видове птици, влечуги и риби, зависещи от насекомите като основен източник на храна, е вероятно да бъдат унищожени.

Докато някои от най-важни видове насекоми са на изчезване, прегледът също така установява, че малък брой видове вероятно ще могат да се адаптират към променящите се условия и да се справят добре.

„Бързо размножаващите се насекоми вероятно ще процъфтяват заради по-топлите условия, защото много от техните естествени врагове, които се размножават по-бавно, ще изчезнат“, казва Prof Dave Goulson (проф. Дейв Гоулсън) от Университета в Съсекс.

„Много е вероятно да се разделим с малък брой насекоми вредители, но ще загубим и всички прекрасни видове, които харесваме, като пчели, мушички и пеперуди, които вършат чудесна работа с преработката на животински отпадъци.“

Професор Гоулсън заявява, че някои упорити, приспособими, широко разпространени видове – като домашни мухи и хлебарки – изглежда са в състояние да живеят комфортно в средата, създадена от човека и са развили резистентност към пестициди.

Той добавя, че докато цялостното послание е тревожно, има неща, които хората биха могли да направят, като например градините си по-приятелски за насекоми, да не използват пестициди и да купуват органични храни.

Необходими са още изследвания, тъй като 99% от доказателствата за намаляване на насекомите идват от Европа и Северна Америка, като почти няма данни от Африка или Южна Америка. В крайна сметка, ако изчезнат огромен брой насекоми, те ще бъдат заменени, но ще отнеме дълго, дълго време.

„Ако погледнете какво се е случило с големите изчезвания в миналото, вследствие на мащабни радиационни излъчвания, малкото видове, които са се адаптирали, са заели всички налични ниши и са се превърнали в нови видове,“ каза проф. Гоулсън.

„Така че, дайте им милион години и аз не се съмнявам, че ще има цяло разнообразие от нови същества, които ще се появят, за да заменят унищожените през XX и XXI век.“

„Което, страхувам се, не е голяма утеха за нашите деца.“

 

Мат МакГрат

bbc.com