Възстановяване и опазване на влажните зони край Черно море

 

1.Обстоятелства,които са в основата на този проект

2.Дейности и постижения

3.Изводи и заключения