Брюксел даде на България два месеца да отговори на опасенията за „Натура 2000“

 

 

Европейската комисията даде на България срок от два месеца, за да отговори на опасенията за системни пропуски на страната при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата, предаде пресслужбата на институцията

Еврокомисията е изпратила допълнително официално уведомително писмо на България по този въпрос.

В съобщението се отбелязва, че с две европейски директиви – за птиците и за местообитанията – се установява мрежа на равнище ЕС от защитени зони „Натура 2000“. В зоните по „Натура 2000“ могат да се извършват икономически дейности, при условие че няма неблагоприятно въздействие върху целостта им.

Според еврокомисията в България въздействието от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по „Натура 2000“ систематично не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е билo разрешено независимо от наличието на такава заплаха.

Проблемът е бил установен за първи път преди десет години и въпреки че оттогава България е предприела някои мерки за решаването му, той продължава да съществува и Комисията редовно получава оплаквания за планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки.

Зaтова еврокомисията е решила да изпрати допълнително официално уведомително писмо на България, като даде на страната срок от два месеца за отговор. В противен случай Брюксел може да реши да изпрати мотивирано становище.

Някои от примерите са в необявената от МОСВ защитена зона Рила буфер, където има редица построени ВЕЦ-ве без разрешение, а общия устройствен план на община Сапарева баня е без екологична оценка за влиянието му върху Рила буфер. Сигналите за тези нарушения са подадени от български природозащитни организации.

Информация за всички обявени процедури за установяване на нарушение можете да намерите ТУК.

Източник: dnevnik.bg