Администрацията на Тръмп предлага значителни промени в защитата на застрашените видове

 

Администрацията на Тръмп обяви в четвъртък, че иска да предефинира няколко части от закона, които защитават полярните мечки и други застрашени видове в САЩ – нещо, което природозащитните организации казват, че ще „тласне една разбиваща топка“ (ще даде начален удар на разрушаващо действие) към усилията да се предотврати изчезването на животните.

Според предложенията, агенцията на САЩ за риба и дива природа (U.S. Fish and Wildlife Service) ще промени начина, по който правителството решава кои видове трябва да бъдат определени за защита като „застрашени“ и как определени части на страната да се определят като критични за опазването на видовете в риск, като се даде приоритет на районите, където в момента живее застрашен вид пред защитата на други райони.

Брет Хартъл, директор на отдела за работа с правителството на Центъра за биологично разнообразие, заяви, че предложените промени са част от усилията на вътрешния министър Райън Зинке да подкопае защитата на дивата природа.

„Тези предложения биха ударили като една разбиваща топка в най-важните защити за най-застрашената ни дива природа – каза Хартл. – Ако тези правила бяха в сила през 70-те години на миналия век, белоглавият орел и сивият кит щяха да са изчезнали вече. Ако сега се приемат, Зинке ще влезе в историята като министър на изчезването.

Хартл заяви също, че предложението ще блокира правителството за опазването на местообитанията на видовете, засегнати от изменението на климата, което според него ще бъде смъртна присъда за полярните мечки.

„Обикновените американци разбират, че много видове на дивата природа драстично са намалели през последните години и че ако искаме да спасим дивата природа, трябва да ги оставим да се върнат по местата, където те обитават. Отказвайки на застрашените диви животни, тази възможност, това означава, че те нямат бъдеще , каза той в изявление.

Законът за застрашените видове определя начина, по който вътрешното министерство и агенцията за риба и дива природа решават кои видове трябва да бъдат включени като застрашени, как правителството трябва да работи, за да възстанови популацията им и дали и кога един вид трябва да бъде премахнат от защитения статут. Този закон е считан за много ефективен от природозащитни организации.

Републиканците са предложили промени, за да дадат на държавните служби по-голяма роля при вземането на решения относно застрашените видове, а някои индустриални групи, като фермери и минни компании, заявяват, че законът създава прекалено много тежести и че понякога защитените за някои видове земи са в конфликт с техния бизнес. Предложените промени в четвъртък биха премахнали една специална забрана държавните служби да определят разходите за защита на даден вид, въпреки че законът все пак казва, че решенията трябва да се основават единствено на научни данни.

Промените, предложени от Американската агенция за риба и дива природа, също така ще отменят политика, която осигурява обща защита на всички видове в категориите  „застрашени“ или „критично застрашени“, а създава специфични правила за всеки вид, определен като „застрашен“ или “ критично застрашен „, с които трябва да се борави.

Няма  два вида, които да са едни и същи, и така, чрез изработване на специфични правила за застрашените видове, ние можем да изработим подходящи защити, използвайки най-доброто от наличната наука, според биологичните нужди на всеки вид „, каза първият заместник-директор, Грег Шихан, в изявление.

Предложението също така ще предефинира термин, който е от основно значение за правното определение на застрашен вид и който е вероятно да изчезне в „предвидимото бъдеще“. Предложението ще промени това определение, за да каже, че „предвидимото бъдеще“ се разпростира едва доколкото агенциите могат „разумно да определят, както бъдещите заплахи, така и видовете отговори на тези заплахи, които са вероятни“, се казва в прессъобщението.

Заместник-вътрешният секретар Дейвид Бернхард заяви пред репортери, че се надява, че членовете на обществеността ще видят „много сериозни усилия за очертаване на иновативни идеи за подобряване на настоящия междуведомствен процес“, когато разглеждат предложението. Той заяви, че агенцията е получила много публични коментари, че законът, който регулира застрашените видове, Законът за застрашените видове, е бил неясен и е предизвикал правно объркване.

„Мисля, че голямата картина на тази година е, че заедно тези правила ще бъдат много защитни и ще подобрят опазването на видовете, като в същото време поддържаме всички правни стандарти на акта, а в същото време се надяваме, че ще се подобрят някои от несигурните постановки“, каза Бернхард пред репортери.

Предложенията бяха разработени чрез партньорство между Министерството на вътрешните работи и Министерството на търговията, което управлява Националната служба за морски риболов. Длъжностни лица казват, че повече сътрудничество между отделите ще създаде по-рационализиран процес и ще отдели повече ресурси за видовете, които се нуждаят от защита.

„Мисля, че най-важното нещо за обществеността е, че това ще събере две агенции, които понякога не се координират помежду си и ще ги обедини“, каза Ърл Комсток, директор по политиката и стратегическото планиране в отдел „Търговия“.

Джейми Рапапорт Кларк, президент и главен изпълнителен директор на Защитниците на дивата природа (Defenders of Wildlife), заяви, че администрацията на Тръмп изпраща ясен сигнал, че опазването на дивата природа не е в дневния ред.

„Тези правила са в основата на начина, по който се прилага Законът за застрашените видове. Животът на застрашените зависи от тях, но за съжаление промените, предложени от администрацията на Тръмп, включват разпоредби, които биха подкопали ефективността на Законът за застрашените видове и ги подлага на риск от изчезване „, заяви Рапапорт Кларк в изявление.

„Предложението ще премахне дългогодишната регулаторна забрана за разглеждане на икономическото въздействие при включването на видовете в списъка, премахването на охранителните мерки за застрашените видове, ограничените изисквания за консултации и позволяването на федералните агенции да си затварят очите за далечните последици от действията им“.

Промените в Закона за застрашени видове, обявени в четвъртък, ще бъдат отворени в продължение на 60 дни за обществено обсъждане.

 

Стефани Еббс

abcnews.go.com